Prvo se svidjela mami. Jako. Onda se svidjela djetetu. Još jače. Sad se oko ove slikovnice najčešće svađamo.