Ovu slikovnicu kupila sam na festivalu knjige u Edinburghu, u kolovozu prošle godine. Sa festivala sam ravno produžila prvo po kavu, a onda na travnate padine u Princes Street vrtova, s .