U Žirovoj šumi živi jedan stari Lisac kojemu se, eto, i ovoga jutra dogodilo ono što se vjerojatno događa “starim liscima” diljem svijeta – dan započnu sa: “Gdje .